سندلوس با صنایع مختلف در حال همکاری است. شما هم اگر قصد تجربه‌آموزی یا مشارکت و همکاری در یک پروژه واقعی را دارید، از طریق فرم زیر اقدام کنید.