250
عناصر کتابچه برند

آموزش نمادسازی و برند در محتوا و آموزش کتابچه برند+ ویدیو آموزشی

130
ارزش ویژه برند

آموزش ارزش ویژه برند به همراه تمپلیت و ویدیو آموزشی

110
مدل چهارچوب برند

آموزش چهارچوب برندینگ به همراه تمپلیت و ویدیو آموزشی

100
بوم برند

آموزش بوم برند (brand canvas) + فایل‌ تمپلیت‌ها و ویدیو آموزشی

650
برندینگ و برند در محتوا

دوره جامع برندینگ و برند در محتوا + مدل‌ها و تمپلیت‌ها

100
عنوان‌سازی و عنوان یابی از طریق ترندها

آموزش عنوان‌یابی و عنوان‌سازی از طریق ترندها

540
ترندیابی

دوره جامع تحقیق کلمه کلیدی و ترندیابی + مدل‌ها و تمپلیت‌ها

70
تمپلیت اطلاعات رقبا در فضای آنلاین

آموزش بررسی فضای آنلاین رقبا + تمپلیت

70

آموزش نقشه همدلی (empathy map) در تحلیل مخاطب

90
مدل بازاریابی درونگرا

آموزش بازاریابی درونگرا (inbound marketing)

« » صفحه 1 / 2