گروه مشاوران سندلوس آمادگی دارد تا با افراد و سازمان‌هایی که قصد همکاری و مشارکت دارند، تفاهم‌نامه انعقاد نماید. لطفا از طریق فرم زیر نوع همکاری و مشارکت با سندلوس را مشخص کنید تا همکاران ما در اسرع وقت با شما تماس بگیرند.